Üliõpilaspilet

ISIC üliõpilaspilet

ehk International Student Identity Card on rahvusvaheline üliõpilaspilet, millega saab tõendada oma tudengistaatust, reisida ja osta soodsamalt. Lisaks on ISIC üliõpilaspilet võti reisivate tudengite kogukonda, kuhu kuuluvad üliõpilased enam kui sajast riigist.

ISIC üliõpilaspiletit on õigustatud taotlema vähemalt 16-aastane isik, kes on immatrikuleeritud üliõpilane ning õpib kõrghariduslikul õppekaval kas ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses Eestis või välisriigis. Isik võib õppida nii täis- kui ka osakoormusel ning erinevates õppevormides (st päevaõpe, kaugõpe, tsükliõpe jm). Kaardi taotlemisel võib üliõpilane olla ka akadeemilisel puhkusel.

Avatud Ülikooli õppuritel ei ole võimalik ISIC üliõpilaspiletit taotleda, v.a Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppe õppurid – kui isik õpib Tartu Ülikooli avatud ülikooli õppe õppekaval (ehk ei kuula ainult mõningaid aineid nt eksternina, vaid läbib kogu õppekava), on ta immatrikuleeritud üliõpilane ja seega õigustatud ISIC üliõpilaspiletit taotlema. Vaata lisainfot siit. Teistel kõrgkoolidel ei ole Avatud Ülikoolis kinnitatud õppekavasid, seega ei ole tegemist ka immatrikuleeritud üliõpilastega, vaid vabakuulajatega.

Eksternid, internid ja residendid ei ole ülikooliseaduse mõistes üliõpilased, seega ei ole neil võimalik ISIC üliõpilaspiletit taotleda.

ISIC üliõpilaspileti soodustusi näed siit.

Eestis väljastatakse kolme erinevat ISIC üliõpilaspiletit:

ISIC üliõpilaspilet tavakaardina

ehk kaart, mis ei ole seotud ühegi pangaga (maksefunktsioon puudub) ning mida saab taotleda lehelt www.minukool.ee

SEB poolt väljastatav ISIC Tudengi pangakaart
ühendab endas rahvusvahelise ISIC üliõpilaskaardi, Mastercardi deebetkaardi ning Ühiskaardi funktsioonid. ISIC pangakaardiga saate teha igapäevaseid pangatehinguid ja tõestada üliõpilasstaatust. Sellele kaardile laienevad kõik ISIC soodustused nii Eestis kui ka välismaal. 

ISIC Tudengi pangakaardi saate endale tellida SEB panga kaudu https://www.seb.ee/igapaevapangandus/deebetkaardid/isic-ja-itic-kaardid


Swedbanki poolt väljastatav ISIC MasterCard Tudengikaart

millel on lisaks ka pangakaardi funktsionaalsus. Swedbank ISIC MasterCard Tudengikaardile laienevad kõik ISIC soodustused nii Eestis kui ka välismaal.

Swedbanki ISIC-kaarti ei ole võimalik taotleda www.minukool.ee süsteemi kaudu.


ISIC üliõpilaspiletit väljastatakse 1- ja 2-aastase kehtivusajaga. 2-aastase kehtivusega ISIC tavakaarti (mis ei ole pangaga seotud) saavad taotleda vaid Minu Kool süsteemiga liitunud õppeasutuste üliõpilased. Kehtivusaeg algab alati õppeaasta alguses (alates augustikuust) ning lõpeb järgmise kalendriaasta 31. detsembril.*
*enne 1. augustit tellitud kaardid kehtivad kuni sama aasta 31. detsembrini, mil kaart telliti.

Kiibiga ISIC üliõpilaspiletit on võimalik kasutada ka sõidukaardina ühissõidukites (Ühiskaardi asemel). Selleks tuleb kaart pilet.ee lehel sõidukaardiks registreerida.*
* Enda ISIC kaardi sõidukaardiks registreerimiseks on vajalik, et kaardiomanikul oleks olemas Eesti isikukood.

Hinnakiri

Kaarditüüp 1-aastase kehtivusega (kiibiga) 2-aastase kehtivusega (kiibiga)
ISIC üliõpilaspilet (esmakordne) 7,5 € 13,8 €
ISIC üliõpilaspilet (pikendus) 7,5 € 13,8 €
ISIC üliõpilaspilet (asendus) 7,5 € 7,5 €
SEB panga ISIC Tudeng (esmakordne, pikendus, asendus) vastavalt panga hinnakirjale vastavalt panga hinnakirjale
Swedbanki ISIC üliõpilaspilet (esmakordne, pikendus, asendus) vastavalt panga hinnakirjale vastavalt panga hinnakirjale

Eesti üliõpilaspilet (Alates 01.08.2019 mitte väljastatav)

* Eesti Üliõpilaskondade Liit ei väljasta alates 2019. aasta 1. augustist uusi Eesti Üliõpilaspileteid, kuid juba väljastatud kaardid kehtivad kehtivusaja lõpuni ja neile saab pikenduskleebiseid tellida õppija staatuse olemasolul kuni kaardi kehtivusaja lõpuni. Eesti Üliõpilaspileti kehtivus on 4 aastat.

tõendab üliõpilasstaatust Eesti-siseselt. Eesti üliõpilaspiletile ei lisandu ISIC-kaardi soodustused.

Eesti üliõpilaspiletit on võimalik taotleda kas www.minukool.ee süsteemist (vaid süsteemiga liitunud õppeasutuste tudengitel) või oma kõrgkooli üliõpilasesindusest/õppeosakonnast. MinuKool süsteemist väljastatud Eesti üliõpilaspilet kehtib elektrooniliselt 4 õppeaastat. Iga õppeaasta alguses kantakse kaardile uut kehtivusaega tähistav kleebis, mis tähistab kaardi kehtivust kuni järgmise õppeaasta 1. oktoobrini. Pikenduskleebise väljastab üliõpilasele kas õppeasutuse õppeosakond või üliõpilasesindus.

Eesti üliõpilaspileti hinna sätestab õppeasutus ning hind kuvatakse taotlejale ka taotlemise 2. sammus, pärast õppeasutuse valimist.

Kiibiga Eesti üliõpilaspiletit on võimalik kasutada ka sõidukaardina ühissõidukites (Ühiskaardi asemel). Selleks tuleb kaart pilet.ee lehel sõidukaardiks registreerida.

Kaardi taotlemiseks logi sisse

  • ID-kaart
  • Pangalink