Nõuded kaardi taotlejale

Kaardi tellija vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

Eesti õpilaspileti taotleja on Eesti Vabariigis alg-, põhi-, kesk- ja kutseharidust omandav isik, kes vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele RT I 04.11.2022, 7 § 59 ning kutseõppeasutuste seadusele RT I, 16.06.2020, 8 § 25 lg 7 on õigustatud õpilaspiletit saama.

Eesti üliõpilaspiletit on õigustatud taotlema:

  • täis- ja osakoormuses õppiv üliõpilane;
  • kaugõppes õppiv üliõpilane;
  • akadeemilisel puhkusel olev üliõpilane;
  • avatud ülikoolis õppiv üliõpilane, kes õpib bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- või magistriõppe kinnitatud õppekaval.

Eksternkaarti on õigustatud saama: osaliselt, ajutiselt vms viisil õppetöös osalev isik, kes ei ole õigustatud saama Eesti üliõpilaspiletit.

Personalikaarti on õigustatud saama õppeasutuse poolt määratud isik.

Külastaja ja külalisõppejõukaarti on õigustatud saama õppeasutuse poolt määratud isik.

Kaardi taotlemiseks logi sisse

  • ID-kaart
  • Pangalink