Muud kaardid

Loakaart on mõeldud õppeasutuses tegutsevate asutuste/organisatsioonide töötajatele, tõendamaks läbipääsuõigust. Kaart sisaldab puutevaba kiipi ning see väljastatakse õppeasutuse määratud isikutele, kellele on õppeasutuse MinuKool administraator lisanud läbipääsuõigust tõendava staatuse MinuKool süsteemi. Kaardi taotlemise eelduseks on vajaliku läbipääsuõiguse staatuse olemasolu MinuKool süsteemis. Olenevalt õppeasutusest saab kaarti saab taotleda kas õppeasutuse administraator või ka taotleja ise. Kaart kehtib 10 aastat.

Külastajakaart on puutevaba kiibiga kaart, mis on mõeldud õppeasutuse külalisele. Kaardile trükitakse kooli nimi ja logo. Kaart ei ole personaliseeritud, s.t et kaardil puuduvad isikuandmed. Kaardiga on võimalik kõigil õppeasutuses asuvates isikutel kasutada läbipääsusüsteemi ja muid õppeasutusesiseseid rakendusi. Külastajakaardil puudub kehtivusaeg ning kaardi tellimise võimalus on õppeasutuse MinuKool administraatoril.

Eksternkaart on eksternõppes õppivatele isikutele mõeldud puutevaba kiibiga kaart, mida on võimalik kasutada õppeasutusesiseste rakenduste kasutamisel (nt läbipääsusüsteem, raamatukogu).

Külalisõppejõukaart on külalisõppejõududele mõeldud puutevaba kiibiga kaart, mida on võimalik kasutada õppeasutusesiseste rakenduste kasutamisel ning õppejõustaatuse tõendamiseks.

Kaardi taotlemiseks logi sisse

  • ID-kaart
  • Pangalink