Kaardi taotlemine

Minu Kool süsteemist on võimalik taotleda nii ISIC õpilas- ja üliõpilaspiletit, ITIC õpetajakaarti, IYTC noortekaarti, Eesti õpilas- ja üliõpilaspiletit kui ka muid õppeasutusega seotud kaarte.

Kaardi taotlemiseks tuleb www.minukool.ee avalehelt ID-kaardi või internetipanga kaudu süsteemi siseneda ning läbida seitse lihtsat sammu. Vasakult menüüst leiad täpsema info soovitud kaardi kohta.

Järgnevat videot soovitame vaadata täisekraanis (klõpsake all paremal olevale nupule).ISIC-kaardid on rahvusvaheliselt kehtivad õpilas- ja üliõpilaspiletid, õpetajakaardid ja noortekaardid, mis võimaldavad kaardi omanikul saada erinevaid soodustusi üle maailma. Esimest korda tutvustati ISIC-kaarti 1953. aastal ja tänaseks on kaarti omanud üle 43 miljoni inimese. ISIC-kaartide missiooniks on suurendada nii õpilaste, üliõpilaste, õpetajate kui ka noorte mobiilsust, haridusalaseid vahetusi ja reisimist. Kaart julgustab vahetama teadmisi erinevate maade, kultuuride ja süsteemide kohta, et seeläbi suurendada rahvusvahelist üksteisemõistmist. UNESCO ehk Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon peab ISIC-kaarte vajalikuks ja toetab selle levikut üle maailma. ISIC-kaarte väljastatakse 127 riigis.

ISIC-kaardid jagunevad kaheks:
1) Tavakaardid ehk www.minukool.ee süsteemist tellitud kaardid, millel ei ole pangakaardi funktsiooni.
2) Liitkaardid ehk pangast tellitud kaardid, millel on lisaks ka pangakaardi funktsioon.